Stämning

En ostämd flygel belastar resonansbotten och steg ojämt. Resultatet blir en skev klangbild. Ett instrument som inte stämts under längre tid måste ofta stämmas två gångar innan strängarna sätter sig. Bäst är att hålla instrumentet stämt och spela på det dagligen.

Värdering

Flyglar och pianon är dyra. Innan man köper ett instrument på privatmarknaden bör en pianotekniker anlitas för värdering. Köp kan annars resultera i dyra reparationer när det senare visar sig att instrumentet har grava fel.
Vill man sälja eller försäkra ett instrument är det bra att ha ett värderingsprotokoll upprättat av professionell pianotekniker.

Justering av mekanik

All mekanik rengöres. Fällning av klaviatur. Slipning av hammarlag och ev. hammarbyten. Polering av elfenben. Justering av spelkänsla, intonering och repetition samt anslag efter kundens önskemål ,med avbalansering och utblyning.

Intonering

Med intonering påverkas tonkvaliteten i ett instrument. Det idealiska är att kunna spela både pianissimo och fortissimo utan störande övertoner och missljud. Akustiken i lokalen har stor inverkan på hur intonering skall utföras.

Helrenovering

Vid helrenovering återskapas ett instruments ursprungliga spelkänsla och klang. Instrumentet plockas isär. Äldre instrument har ofta sprickor i resonansbotten mest beroende på klimatförändringar och den enorma spänningen från strängarna (strängspännet på ett vanligt piano är totalt över tio ton). Sprickorna i resonansbotten kan orsaka missljud. Resonansbotten lagas, omlackeras och stegtrycket justeras. Strängarna blir “uttröttade” med tiden och kan behöva bytas ut för att få en friskare ton. Stämnaglar sitter ofta löst i äldre instrument och håller inte stämningen. För god stämhållning krävs nya stämnaglar. I sämsta fall kan hela stämstocken behöva bytas. Fullständig genomgång av mekaniken genomförs. Filtdetaljer och andra smådelar byts vid behov.

Ytbehandling

Instrument som blivit solblekta; där lacken krackelerat; som fått fanérskador eller utsatts för annan åverkan, behöver ytbehandlas. Äldre instrument är franskpolerade medan nyare behandlas med cellulosalack eller tvåkomponentslack (polyester). Clavier utför alla typer av ytbehandlingar och fanérreparationer.

Franskpolering

Görs för hand. En gammal och mycket krävande metod som ger en högblank yta med yttersta finish. Bara ett fåtal pianotekniker kan erbjuda franskpolering. Till franskpolering används schellack, sprit, pimpstensdamm och bensoeharts. Vid svart polering används även negrosin, ett svart färgämne. För att få en högblank yta krävs minst sex poleringar och totalt flera veckors torktid.